SCROLL TO TOP

Θερμοπλαστική – Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Η κορυφαία βιομηχανία κατασκευής κουφωμάτων με βάση το αλουμίνιο και το συνθετικό πολυμερές (uPVC), Θερμοπλαστική Α.Β.Ε.Ε., απευθύνθηκε στην Artware για τον επαναπροσδιορισμό της διαδικτυακής ταυτότητας και παρουσίας της. Η δημιουργία μίας νέας ιστοσελίδας αποτέλεσε το ουσιαστικότερο βήμα αυτού του εγχειρήματος, όμως η ουσία του βρίσκεται τόσο πίσω από την εφαρμογή της δημιουργίας, όσο και πίσω από τη χάραξη της στρατηγικής στον τομέα της επικοινωνίας της πληροφορίας.

Η δημιουργία της διαδικτυακής εικόνας της Θερμοπλαστικής σχεδιάστηκε για να αποτελείται από 4 βασικά συστατικά: Το Προϊόν, τον Κατασκευαστή, τις Υπηρεσίες και την προβολή του ίδιου του Χρήστη των προϊόντων. Έτσι τονίστηκε η φιλοσοφία της Θερμοπλαστικής ως κατασκευαστή των τελικών προϊόντων και εφαρμογών, η υψηλή αισθητική και η ολοκληρωμένη λειτουργικότητα των προϊόντων, αλλά και εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διεπαφών επικοινωνίας με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας – καταναλωτή.

σχεδιασμός-ιστοσελίδας-θερμοπλαστική-βιομηχανία-κουφωμάτων

Το περιεχόμενο κάνει την διαφορά

Για τη δημιουργία και την προώθηση ουσιαστικού και ποιοτικού περιεχομένου μέσα από τη νέα ιστοσελίδα, η Artware εφήρμοσε μια καινοτόμο στρατηγική. Λόγω της έκτασης και του πλήθους των προϊόντων της Θερμοπλαστικής, και έπειτα από την παγίωση των χαρακτηριστικών της νέας ιστοσελίδας, το προσωπικό της Artware συνεργάστηκε άμεσα και σε κάθε βήμα με τη Θερμοπλαστική για την ιεράρχηση της σημαντικότητας των πληροφοριών. Έτσι, η διαμόρφωση μιας πολυεπίπεδης διαχείρισης της πληροφορίας συντέλεσε στη δημιουργία μιας ευέλικτης ιστοσελίδας, ως προς τη στόχευση της μετάδοσης του περιεχομένου.

Οι πληροφορίες παραδίδονται στον επισκέπτη μέσα από διαμορφωμένα σύνολα ορολογίας, με ακριβή χαρακτηριστικά, χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου, γενικόλογου λεξιλογίου. Η συγκεκριμενοποίηση στην παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών επιτρέπει στον επισκέπτη να αναζητήσει ένα εξαιρετικά συγκεκριμένο σύνολο και να βρει εύκολα και άμεσα τα αποτελέσματα του ενδιαφέροντός του.

Η ίδια η ιστοσελίδα είναι ειδικά διαμορφωμένη για να υποστηρίξει την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής content marketing, τόσο ως προς το ποιοτικό πληροφοριακό περιεχόμενο, όσο και ως προς εταιρικό πληροφοριακό περιεχόμενο. Η μελετημένη δομή και η εφαρμογή του κώδικα βοηθούν στην άμεση προβολή και στον εύκολο διαμοιρασμό του περιεχομένου, ακόμη και στα κοινωνικά δίκτυα.

Προσαρμοσμένος σχεδιασμός και ανάπτυξη

Για τη φιλοξενία ενός τόσο μεγάλου πλήθους προϊόντων, αλλά και για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της εταιρείας, της φιλοσοφίας, των χαρακτηριστικών και των υπηρεσιών, ήταν αναγκαία η δημιουργία μιας εκτεταμένης δομής κύριων σελίδων και υποσελίδων, οι οποίες απαρτίζουν στο σύνολό τους τον νέο ιστότοπο της Θερμοπλαστικής. Η ολοκληρωμένη δομή του ιστοτόπου και η εξειδικευμένη κατανομή των πληροφοριών καθιστούν το πλήθος αυτό των σελίδων ως ένα λειτουργικό σύνολο με διευρυμένη χρηστική ενότητα. Οι παρεχόμενες πληροφορίες με βάση είτε την εξειδικευμένη κατηγοριοποίηση, είτε την ολοκληρωμένη δυνατότητα αναζήτησης μπορούν να εντοπιστούν και να προσπελαστούν με ιδιαίτερη ευκολία από τον επισκέπτη. Η εξειδικευμένη δομή των σελίδων επέβαλε την ξεχωριστή φροντίδα και προσοχή σε κάθε μία λεπτομέρεια, είτε σχεδιαστική, είτε λειτουργική, είτε περιεχομένου.

Άψογη σχεδίαση με φιλική πλοήγηση

Η σχεδίαση της ιστοσελίδας ακολουθεί τη λογική της προσαρμογής σε κάθε τύπο οθόνης, λειτουργικό και έκδοση φυλλομετρητή. Αυτό αποτελεί τη βάση για μια ανεμπόδιστη πλοήγηση τόσο από σταθερούς υπολογιστές όσο και από φορητές συσκευές, χωρίς την απώλεια της πληροφορίας ή τη μερική παρουσίασή της. Το αποτέλεσμα τόσο της κάθετης, όσο και της οριζόντιας πλοήγησης δεν αποτελεί μόνο μια πρόκληση αισθητικής. Στην ουσία της η ανεμπόδιστη πλοήγηση επιτρέπει στον επισκέπτη να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευκολία ένα ευρύ σύνολο πληροφοριών.
Η εύκολη πλοήγηση στη νέα ιστοσελίδα της Θερμοπλαστικής είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Η προσθήκη μιας μεγάλης εκδοχής αρχικού μενού στην πάνω πλευρά της ιστοσελίδας, παραθέτει με συγκεντρωτικό τρόπο το σύνολο των διαθέσιμων κατηγοριών, αλλά επαυξάνει και την τάξη της κατηγοριοποίησης, δίνοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να επιλέξει την κατηγορία ή την υποκατηγορία που επιθυμεί.

Η ίδια φιλοσοφία υπαγορεύει και την εισαγωγή μιας εξειδικευμένης πλευρικής εργαλειοθήκης, η οποία κατευθύνει τον επισκέπτη στην κατηγορία που επιθυμεί, χωρίς να πρέπει ο επισκέπτης να επιστρέψει στο μενού κορυφής και δίχως να πρέπει να επιλέξει την υποκατηγορία των προϊόντων. Επιπρόσθετα, την ευκολία στην επιλογή του κατάλληλου προϊόντος επαυξάνεται και με τη χρήση συνοδευτικών στην πλοήγηση εργαλείων, τα οποία παραμένουν πλευρικά στα προϊόντα, ακολουθώντας την κύλιση της σελίδα κατά την πλοήγηση.

σχεδιασμός-ιστοσελίδας-θερμοπλαστική-βιομηχανία-κουφωμάτωνσχεδιασμός-ιστοσελίδας-θερμοπλαστική-βιομηχανία-κουφωμάτων

Επεξήγηση και μετάδοση της πληροφορίας

Για την ολοκληρωμένη μετάδοση της πληροφορίας, η Artware προχώρησε στη σχεδίαση πάνω από 140 νέων εικονιδίων με επεξηγηματικό / πληροφοριακό χαρακτήρα. Έτσι, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να αποσπάσει άμεσα γενικές πληροφορίες, ακόμη και σε μια φευγαλέα προσπέλαση κάποιας εσωτερικής σελίδας. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των εικονιδίων είναι απόλυτα εξειδικευμένο καλύπτοντας μια ευρύτατη γκάμα, τόσο ως προς τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των προϊόντων όσο και ως προς δευτερεύουσες πληροφορίες.
Η χρήση των εικονιδίων αποτελεί ένα συμπληρωματικό πλαίσιο μετάδοσης των εξειδικευμένων πληροφοριών των προϊόντων, καλύπτοντας με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο την ανάγκη για γρήγορη και ξεκάθαρη μετάδοση ενός εκτεταμένου συνόλου πληροφοριών, το οποίο θα ήταν αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθεί μέσω της ανάγνωσης του υπάρχοντος πληροφοριακού κειμένου, από τη στιγμή που ο επισκέπτης βρίσκεται σε μια γενικότερη αναζήτηση προϊόντων και πληροφοριών.

σχεδιασμός-ιστοσελίδας-θερμοπλαστική-βιομηχανία-κουφωμάτων

Υπηρεσίες επαγγελματικής φωτογράφισης

Η ευρύτατη γκάμα των προϊόντων της Θερμοπλαστικής υπαγορεύει και την ανάγκη της εκτεταμένης παρουσίασής τους τόσο με περιεχόμενο κειμένου, όσο και με οπτική παράθεση. Η Artware για τον σκοπό της ολοκληρωμένης παρουσίαση των προϊόντων -όπως επίσης και των εγκαταστάσεων- προχώρησε στη λήψη και κατόπιν στην επεξεργασία ενός συνόλου περισσότερων από 1000 φωτογραφιών.
Το εγχείρημα αυτό πραγματοποιήθηκε τόσο στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, όσο και στο ιδιόκτητο στούντιο φωτογράφισης της Artware, για την επίτευξη των ιδανικότερων συνθηκών φωτισμού. Το σύνολο των προϊόντων βρέθηκε μπροστά από τον φωτογραφικό φακό της Artware και το τελικό αποτέλεσμα είναι αντάξιο της ποιότητάς τους.
Στην προσθήκη τους στη νέα ιστοσελίδα της Θερμοπλαστικής, οι φωτογραφίες συνοδεύουν τα προϊόντα τόσο στην παρουσίαση, όσο και τη μορφή gallery, παραθέτοντας ακόμη και τις σημαντικές λεπτομέρειες των προϊόντων, για τη δημιουργία μιας άρτιας εικόνας των χαρακτηριστικών.

σχεδιασμός-ιστοσελίδας-θερμοπλαστική-βιομηχανία-κουφωμάτων
σχεδιασμός-ιστοσελίδας-θερμοπλαστική-βιομηχανία-κουφωμάτωνσχεδιασμός-ιστοσελίδας-θερμοπλαστική-βιομηχανία-κουφωμάτων

Έρευνα, σχέδιο και εφαρμογή

Αντιμετωπίζοντας το εκτενές εύρος και πλήθος των προϊόντων και αλλά και των τεχνικών όρων που τα συνοδεύουν, η Artware προχώρησε στην έρευνα και μελέτη των δεδομένων ενός εξειδικευμένου βιομηχανικού πεδίου, με στόχο την απόλυτη εξοικείωση για την πλέον αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών
Το αποτέλεσμα της εκτεταμένης έρευνας στον τομέα, την εταιρεία και τα προϊόντα της μεταγράφηκε σε ένα διευρυμένο διάγραμμα κατηγοριοποιήσεων, με ενεργή εφαρμογή παραμέτρων μάρκετινγκ. Αυτό μας οδήγησε σε μια αποτελεσματική κατηγοριοποίηση των προϊόντων, αλλά και στην καλύτερη παρουσίασή τους, επιτρέποντας στον επισκέπτη να μάθει, να συγκρίνει και να επιλέξει την εταιρεία και τα προϊόντα της, όχι μόνο μέσα από τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των τελευταίων, αλλά και εξαιτίας της υπεροχής της εταιρείας απέναντι στους ανταγωνιστές της.

σχεδιασμός-ιστοσελίδας-θερμοπλαστική-βιομηχανία-κουφωμάτων

Επικοινωνώντας το ποιοτικό περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της νέας ιστοσελίδας της εταιρείας Θερμοπλαστική Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί παράλληλα και πολύτιμο κομμάτι της επικοινωνιακής στρατηγικής της. Η σωστή παρουσίαση των πληροφοριών, μέσω του ποιοτικού κειμένου, της σχεδίασης και χρήσης γραφικών στοιχείων και της επαγγελματικής φωτογραφίας, αναδεικνύεται μέσα από τη δομή και την έξυπνη ανάπτυξη της ιστοσελίδας και του βελτιστοποιημένου σχεδιασμού.
Το ειδικά σχεδιασμένο blog και η συμβατότητά του με τις παραμέτρους των Κοινωνικών Δικτύων και του Newsletter Marketing είναι μόνο μερικά από τα εργαλεία που επιτρέπουν στη Θερμοπλαστική να επικοινωνεί άμεσα και αποτελεσματικά το περιεχόμενο της νέας της ιστοσελίδας.

σχεδιασμός-ιστοσελίδας-θερμοπλαστική-βιομηχανία-κουφωμάτων