SCROLL TO TOP

Egnatia Aviation – Σχεδίαση Ιστοσελίδας

Η Egnatia Aviation αποτελεί μία από τις κορυφαίες σχολές εκπαίδευσης πιλότων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με μία διευρυμένη διεθνή βάση προέλευσης τόσο μαθητών, όσο και συνεργασιών. Μέσα στο πλαίσιο μίας ευρύτερης ανανέωσης, και μετά από τη δημιουργία της νέας εταιρικής ταυτότητας της Σχολής, η Artware ανέλαβε την σχεδίαση και κατασκευή μιας νέας ιστοσελίδας της Egnatia Aviation, σύμφωνα πάντα με τη νέα φιλοσοφία και τη νέα στρατηγική προβολής και παρουσίασης της εταιρείας.

Η βάση των δεδομένων επικοινωνίας περιστράφηκε γύρω από τα πλεονεκτήματα της Egnatia Aviation έναντι του ανταγωνισμού, με κορυφαία ανάδειξή τους τόσο μέσω της δημιουργίας σχετικού ποιοτικού περιεχομένου, όσο και μέσα από τον εξειδικευμένο σχεδιασμό της ίδιας της ιστοσελίδας, για την πλέον ολοκληρωμένη παρουσίαση των δεδομένων αυτών. Αυτό, με απλά λόγια, σημαίνει πως το σύνολο της ιστοσελίδας αποτελείται από εξατομικευμένο (custom) σχεδιασμό, χωρίς τη χρήση έτοιμων προτύπων, περιεχόμενο προσανατολισμένο στο μάρκετινγκ και λειτουργίες φιλικές προς τον χρήστη, έτοιμες να βοηθήσουν τον επισκέπτη να πλοηγηθεί εύκολα και να εντοπίσει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν.

Visit website

Σχεδίασμός ιστοσελίδας - Κατασκευή ιστοσελίδας - Egnatia Aviation - Σχολή πιλότων - Artware -Κατασκευή ιστοσελίδων

Η ιδέα και οι στόχοι

Η Egnatia Aviation δεν είναι απλώς μία σχολή που παρέχει πιλότους σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Είναι μία Ακαδημία η οποία δημιουργεί καλά εκπαιδευμένους πιλότους σε κάθε κατηγορία εξειδίκευσης. Από τις ιδιωτικές άδειες χειριστή έως τους καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες, η Egnatia Aviation προσφέρει προγράμματα σπουδών ειδικά για κάθε κατηγορία του κλάδου, εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή πρότυπα.

Ο βασικός σχεδιασμός του τελικού αποτελέσματος προτρέπει τον επισκέπτη να ακολουθήσει το σύνθημα της εταιρείας ”From A to Airline”, δηλαδή να μάθει για την ίδια τη Σχολή, για τα προγράμματα που προσφέρει και, στη συνέχεια, να ολοκληρώσει την εγγραφή του σε ένα από αυτά. Μέσω της ιδανικής σχεδίασης, της δημιουργίας και της στρατηγικής τοποθέτησης περιεχομένου, ο νέος ιστότοπος της Egnatia Aviation δεν είναι μόνο ένα απλό «εγχειρίδιο πληροφοριών», αλλά και ένας διαδραστικός τρόπος ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Σχολή.

Στοχευμένο Call to Action

Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός της ιστοσελίδας έχει ως βασικό σκοπό του όχι μόνο να μεταδώσει την πληροφορία στον επισκέπτη, αλλά και να τον παρακινήσει να δράσει σύμφωνα με το ενδιαφέρον του. Μέσα από μια απλή κίνηση, μπορεί να εμβαθύνει και να ανακαλύψει περισσότερη πληροφορία σχετικά με την Egnatia Aviation, τα χαρακτηριστικά της, αλλά και τα προσφερόμενα προγράμματα εκμάθησης, αλλά και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της εγγραφής του σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών.

Τόσο μέσα από το περιεχόμενο του κειμένου, αλλά κυρίως μέσα από τον σχεδιασμό του διαδραστικού τμήματος της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης κατευθύνεται από μία ανεμπόδιστη ροή πληροφορίας και προτροπής προς τον τελικό προορισμό της κινητοποίησης. Ένα πλήθος κουμπιών με συγκεκριμένες προτροπές για επόμενη ενέργεια είναι στρατηγικά τοποθετημένο σε όλα τα αντίστοιχα σημεία ενδιαφέροντος.

Σχεδίασμός ιστοσελίδας - Κατασκευή ιστοσελίδας - Egnatia Aviation - Σχολή πιλότων - Artware -Κατασκευή ιστοσελίδων
Σχεδίασμός ιστοσελίδας - Κατασκευή ιστοσελίδας - Egnatia Aviation - Σχολή πιλότων - Artware -Κατασκευή ιστοσελίδωνΣχεδίασμός ιστοσελίδας - Κατασκευή ιστοσελίδας - Egnatia Aviation - Σχολή πιλότων - Artware -Κατασκευή ιστοσελίδων

Πλήρως προσαρμοσμένη σχεδίαση

Ένα project όπως αυτό δεν θα μπορούσε να προσεγγιστεί με άλλον τρόπο πέρα από την εξολοκλήρου μοναδική σχεδίαση, τόσο της ίδιας της δομής της ιστοσελίδας, όσο και του περιεχομένου της, με βάση πάντα τις ανάγκες παρουσίασης των ίδιων των πληροφοριών. Έτσι, η Artware σχεδίασε εξολοκλήρου ένα σύνολο 60+ σελίδων, με τη δημιουργία εξειδικευμένων δομών, σύμφωνα τόσο με το ίδιο το περιεχόμενο, όσο και με την επικοινωνιακή στρατηγική που το καθορίζει.
Η βασική δομή, ακόμη και όταν επαναλαμβάνεται σε συναφείς σελίδες, χτίζεται εξολοκλήρου, ώστε να δένει αποκλειστικά με το ίδιο το περιεχόμενο. Στην ίδια γραμμή κινείται και ο σχεδιασμός του γραφικού περιεχομένου, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο με το εικαστικό κομμάτι της σχεδίασης της σελίδας, όσο και με την εξυπηρέτηση της μετάδοσης της πληροφορίας.

Πραγματικό Responsive Design

Λόγω της πολυχρηστικότητας της νέας ιστοσελίδας της Egnatia Aviation, σκοπός μας ήταν διασφαλίσουμε την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτή μέσα από κάθε είδους σταθερή ή φορητή συσκευή, και άρα με τη χρήση κάθε τύπου οθόνης, λειτουργικού και έκδοσης φυλλομετρητή, χωρίς την απώλεια της πληροφορίας ή τη μερική παρουσίασή της, τόσο στην κάθετη, όσο και στην οριζόντια πλοήγηση. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μια πρόκληση αισθητικής, αλλά επιτρέπει στον επισκέπτη να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευκολία ένα ευρύ σύνολο πληροφοριών, έχοντας πάντα άμεση πρόσβαση σε αυτό.

Η άμεση προσαρμογή του περιεχομένου, από το μενού μέχρι και τη διάταξη εικόνας και κειμένου, επιτρέπουν την ιδανική μορφή προβολής σε κάθε ζητούμενη αναλογία ανάλυσης. Η σύμπτυξη, η αλλαγή μεγέθους, η προσαρμογή διάταξης και η αναδίπλωση των στοιχείων είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά εκείνα που βρίσκονται στην υπηρεσία του αποκριτικού σχεδιασμού.

Σχεδίασμός ιστοσελίδας - Κατασκευή ιστοσελίδας - Egnatia Aviation - Σχολή πιλότων - Artware -Κατασκευή ιστοσελίδων