SCROLL TO TOP

AlfaPlus – Σχεδίαση eShop

Η Alfa Plus αποτελεί μία σύγχρονη επιλογή κάθε επαγγελματία στην παροχή προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με κορυφαία ποιότητα και συνέπεια, για την προώθηση της εταιρικής ταυτότητας, και της φιλοσοφίας κάθε εταιρείας, επιχείρησης και φορέα, μέσα από το προωθητικό υλικών των επιχειρηματικών και διαφημιστικών δώρων, καθώς και του συνόλου των υλικών αναφοράς επαγγελματικής ταυτότητας.

Για τη νέα σχεδίαση eshop, η Alfa Plus εμπιστεύτηκε την Artware στοχεύοντας στην κάλυψη όλων των σύγχρονων απαιτήσεων επικοινωνίας, με ενσωμάτωση εξειδικευμένου web design, σχεδίαση και δημιουργία οπτικού marketing υλικού και καινοτομία στην παρουσίαση του εκτεταμένου πλήθους των προϊόντων της, μέσα από τη δομή και τις εφαρμογές του νέου website της.

Visit website

Σχεδίαση Ιστοσελίδας - Σχεδιασμός eshop - Alfaplus εμπορική Β2Β εταιρία - Artware
Σχεδίαση Ιστοσελίδας - Σχεδιασμός eshop - Responsive Ιστοσελίδα - Alfaplus εμπορική Β2Β εταιρία - ArtwareΣχεδίαση Ιστοσελίδας - Σχεδιασμός eshop - Responsive Ιστοσελίδα - Alfaplus εμπορική Β2Β εταιρία - Artware

Alfa Plus Website Discovery

Η σχεδίαση ιστοσελίδας της Alfa Plus, ξεκινήσαμε μία εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, τη βάση του ανταγωνισμού και του πολυποίκιλου κοινού στόχευσης, καθώς και των δεδομένων του υπάρχοντος website της. Το πλαίσιό μας, σε απόλυτη συνεργασία με τον πελάτη, ήταν να διαμορφώσουμε μία ξεκάθαρη βάση στόχων και απαιτήσεων, ώστε να προχωρήσουμε με εξειδικευμένους άξονες στη δημιουργία του sitemap και του wireframe του περιεχομένου της νέας ιστοσελίδας.

Μέσα από τη διαδικασία του discovery επικαιροποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά της ανανεωμένης εταιρικής ταυτότητας και διερευνήθηκε η δυνατότητα της εικαστικής εφαρμογής της στα στοιχεία του web design, στοχεύοντας στο awareness και identification, μέσω ακόμη και της οπτικής ταυτότητας της ιστοσελίδας. Η σύγχρονη αισθητική, άμεσα συνδεδεμένη με τα χαρακτηριστικά που έχουν συνδεθεί με το brand, αποτέλεσε τον βασικό οδηγό και την έμπνευση του web design στα επόμενα βήματα σχεδίασης της ιστοσελίδας της Alfa Plus από την Artware.

Σχεδίαση Ιστοσελίδας - Σχεδιασμός eshop - Alfaplus εμπορική Β2Β εταιρία - Artware

Ένα νέο website που προσφέρει λύσεις ολοκληρωμένης παρουσίασης

Η νέα ιστοσελίδα της Alfa Plus περιλαμβάνει την κάλυψη δύο βασικών ομάδων απαιτήσεων: Την ολοκληρωμένη παρουσίαση της ταυτότητας της εταιρείας, της παρουσίας και της εμπειρίας της στον χώρο της παροχής προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών προώθησης εταιρικής ταυτότητας· καθώς και το πλήθος τόσο των προϊόντων της, όσο και των custom επιλογών που προσφέρει στους πελάτης της.

Τα προϊόντα έχουν πλέον τον κυρίαρχο ρόλο στην επικοινωνία και χρησιμοποιούνται μέσα στο νέο website, όπως ακριβώς θα τα χρησιμοποιούσαν οι πελάτες της Alfa Plus για την προώθηση του δικού τους brand. Η εκτενής κατηγοριοποίηση και η επιλογή ενεργού και πολλαπλού filtering αποτέλεσαν βασικά εργαλεία για να την ανάπτυξη των υποσελίδων, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες τόσο της ολοκληρωμένης παρουσίασης, όσο και της άμεσης πρόσβασης του επισκέπτη στην πληροφορία – προϊόν που τον ενδιαφέρει.

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας - Σχεδιασμός eshop - Alfaplus εμπορική Β2Β εταιρία - Artware
Σχεδίαση Ιστοσελίδας - Σχεδιασμός eshop - Alfaplus εμπορική Β2Β εταιρία - Artware

Custom σχεδίαση εικαστικής ταυτότητας ιστοσελίδας

Η B2B φιλοσοφία της Alfa Plus αντικατοπτρίζεται στην ανανεωμένη από την Artware εταιρική της ταυτότητα. Τα χαρακτηριστικά της ανανεωμένης αυτής εταιρικής ταυτότητας αποτέλεσαν τα βασικά συστατικά του web design, διαμορφώνοντας ένα στρατηγικό πλαίσιο οπτικής επικοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει άμεση σύνδεση με την εμπειρία και τη φήμη της εταιρείας που έχει ήδη αποκτηθεί και, παράλληλα, ξεκάθαρη δήλωση εξέλιξης και αναβάθμισης μέσα στο πλαίσιο των απαιτήσεων της νέας εποχής.

Ως προς τη σχεδίαση της δομής της ιστοσελίδας, η στρατηγική παρουσίαση των εξειδικευμένων κατηγοριών και των προϊόντων και η τοποθέτησή τους ως κυρίαρχο στοιχείο, αποτέλεσαν προτεραιότητα του web design. Παράλληλα, μέσα από τα στοιχεία της σχεδίασης, ο επισκέπτης καθοδηγείται εύκολα στο να κατανοήσει τη δυνατότητα παραμετροποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της δικής του εταιρείας και να επιλέξει εύκολα αυτό που του ταιριάζει.

Βασικό χαρακτηριστικό της νέας ιστοσελίδας της Alfa Plus είναι η ομογενοποιημένη οπτική παρουσίαση στο σύνολο του περιεχομένου. Η ποικιλία των προϊόντων, η προέλευσή τους από διαφορετικούς προμηθευτές και η διαφορετική φύση τους (τύπος, εικόνα, σχέδιο, υλικό), αγκαλιάζονται από έναν κοινό οπτικό κώδικα σχεδίου και χρωματικής ταυτότητας, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ετερότητες και έτσι να προωθείται η εικόνα της κοινής τους ταυτότητας, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της Alfa Plus.

Σχεδίαση Ιστοσελίδας - Σχεδιασμός eshop - Alfaplus εμπορική Β2Β εταιρία - ArtwareΣχεδίαση Ιστοσελίδας - Σχεδιασμός eshop - Alfaplus εμπορική Β2Β εταιρία - Artware
Σχεδίαση Ιστοσελίδας - Σχεδιασμός eshop - Alfaplus εμπορική Β2Β εταιρία - Artware

Συνεργασία για εξειδικευμένο web development

Το web development της νέας ιστοσελίδας της Alfa Plus υλοποιήθηκε από την εταιρεία Undefined, σε στενή συνεργασία με την Artware, για την ολοκληρωμένη εφαρμογή των προδιαγραφών και των απαιτήσεων. Με αυτόν τον τρόπο υλοποιήθηκε ένα έξυπνο πλευρικό μενού πρόσβασης σε κάθε κατηγορία και υποκατηγορία των προϊόντων, όπως αυτό σχεδιάστηκε κατά το web design, έξυπνο φιλτράρισμα και αναζήτηση, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκε και η διασυνδεσιμότητα της ιστοσελίδας με δεκάδες πλατφόρμες προμηθευτών.

Τέλος, δεν χρειάζεται να ειπωθεί ότι ολόκληρο το concept του web design είναι πλήρως φιλικό προς κάθε τύπο συσκευής, με απόλυτο responsiveness και έξυπνα χαρακτηριστικά προσαρμογής σε κάθε τύπο οθόνης.

Σχεδίαση Ιστοσελίδας - Σχεδιασμός eshop - Alfaplus εμπορική Β2Β εταιρία - Artware